Coraz młodsze dzieci mają objawy depresji

Coraz młodsze dzieci mają objawy depresji

Coraz młodsze dzieci mają objawy depresji – uważa dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, obecna na konferencji w Katowicach pt. „„Dziecko i nastolatek z depresją w szkole”.  Dr Janas-Kozik Szacuje że około od 1 do 2 proc. dzieci cierpi na zespół depresyjny albo prezentuje objawy zespołu depresyjnego. Dodaje, że w przypadku młodzieży ten procent jest większy – między 3 a 8 proc. Zaznaczyła, że te szacunki dotyczą ogólnej liczby populacji na świecie, ale w przypadku woj. śląskiego – jej zdaniem – nie odbiegają one od tego ogólnego trendu.
Zdaniem dr hab. n. med. Janas-Kozik niepokojące jest również to, że zmniejsza się wiek występowania objawów depresyjnych – coraz mniejsze dzieci miewają objawy depresji, nawet kilkuletnie. Dodaje, że najtrudniejszym momentem w życiu młodego człowieka jest okres gimnazjalny, ponieważ zaczyna się okres dojrzewania – nie tylko w sferze biologicznej ale i w sferze psychologicznej i społecznej, gdzie młode osoby stoją przed olbrzymimi wyzwaniami.

Powołując się m.in. na badania innych polskich ekspertów podkreśliła, że niepokojące jest nasilenie się – wśród dzieci i młodzieży – zaburzeń poznawczych – koncentracji, uwagi, pamięci, jak również tzw. nastroju dysforycznego (in. nastroju drażliwego). Takie dzieci mogą być postrzegane jako niegrzeczne, nie stosujące się do panujących wymogów i zasad.

Według Janas-Kozik depresyjność nie jest równoznaczna z zespołem depresyjnym: „Żeby mówić o zespole depresyjnym, muszą być spełnione określone objawy, które układają się w kryterium. Nie ma żadnego markera biochemicznego, czyli nie da się pobrać krwi, oznaczyć jakiegoś wskaźnika i powiedzieć: „Tak, ty masz depresję, a ty nie masz”. Rozpoznanie stawiamy na podstawie obrazu klinicznego.”

Jak wynika z danych statystycznych policji od 2005 roku aż 3072 osób w wieku od 9 (lub mniej) do 19 lat dokonało próby samobójczej a 1588 zakończyło się zgonem.samobójstwa

Dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży w woj. śląskim. Jest ordynatorem oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, pracuje również w Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii w szpitalu w Katowicach. Członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autorka i współautorka ponad 250 prac naukowych.

Powiązane artykuły