Depresja

Depresja objawy

zmęczenie
W pracy i na studiach mamy kontakt z wieloma osobami. Obserwujemy ich zachowanie, dostrzegamy reakcje i poznajemy emocje. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak ważne objawy dostrzegamy i jak bardzo nasza wiedza na ich temat może pomóc. Zmęczenie jest jednym z najbardziej powszechnie dostrzeganych stanów innych ludzi. Zmęczeni są studenci, bo mają za dużo nauki, pracownicy – bo mają za dużo pracy. Dzieci zmęczone są obowiązkami i zabawą, a rodzice opieką nad dziećmi. Dotyczy to zatem każdego. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że zmęczenie może być jednym z objawów poważnych zaburzeń psychicznych. Czytaj dalej

depresja u dzieciO depresji mówi się i pisze relatywnie dużo, jednakże są to zwykle rozważania i porady dotyczące dorosłych. Nie świadczy to wcale, iż problem ten nie dotyczy dzieci – wręcz przeciwnie, depresja jest częstym zaburzeniem, na które zapadają osoby nieletnie. Ze względu na nieco inne przejawy depresji u dzieci, nie jest zazwyczaj tak szybko diagnozowana a u części z nich w ogóle nie zostaje rozpoznana. U osób nieletnich rzadko występują typowe objawy stanów depresyjnych, jakie zauważamy u osób dorosłych. Czytaj dalej

depresjaSłowo depresja niesie w sobie różne znaczenia. W języku potocznym jest to przejściowe i szybko przemijające pogorszenie nastroju. Jednak dla wielu osób jest to poważna choroba wymagająca leczenia. Depresja nie stanowi jednostki nozologicznej jak pierwotnie przypuszczano. Jest to grupa schorzeń, o zróżnicowanej patogenezie określana obecnie zbiorczą nazwą „zaburzenia afektywne” (wg ICD 10 – Mood Disorders). Rozpowszechnienie tych zaburzeń jest duże, w zależności od metody badania wynosi od kilku do kilkunastu procent. Nie leczona depresja niesie bardzo niekorzystne skutki dla chorych, ich rodzin, a także powoduje duże straty materialne dla społeczeństwa. Jednak tylko ok. 1/5 do 1/3 chorych szuka pomocy lekarskiej, a u połowy pacjentów z depresją trafiających do lekarzy pierwszego kontaktu choroba ta nie jest rozpoznawana. Trudności diagnostyczne wynikają z kilku przyczyn. Czytaj dalej

autoagresjaTemat autoagresji jest rzadko poruszany zarówno w mediach jak i w literaturze fachowej, chociaż coraz częściej mamy z nią do czynienia. Autoagresja jest dość szeroko pojmowana może oznaczać bowiem osoby dokonujące samouszkodzeń np. poprzez nacinanie ostrym narzędziem swojego ciała, przypalanie się (patologiczna autoagresja) jak i również zachowań, które są powszechnie akceptowalne jednak dokonywana jest pewna deformacja ciała jak np. operacje plastyczne czy tatuaże. Do najliczniejszej grupy osób dokonujących chorobliwych samookaleczeń należą osoby w wieku od 13 do 20. Nie zmienia to faktu, że również i osoby dorosłe dokonują aktów autoagresywnych. Na łamach czasopisma New York Times w 2008r ukazał się artykuł (Roan S.: Self-injury on the rise among young people) w którym autor  stwierdza iż aż 1 % populacji dorosłych dokonuje samouszkodzeń. W tym artykule zajmiemy się opisem patologicznej autoagresji, która zwykle współtowarzyszy innym zaburzeniom psychicznym jak np. depresja. Czytaj dalej

Ciekawe artykuły