Zmęczenie a zaburzenia psychiczne

Zmęczenie a zaburzenia psychiczne

W pracy i na studiach mamy kontakt z wieloma osobami. Obserwujemy ich zachowanie, dostrzegamy reakcje i poznajemy emocje. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak ważne objawy dostrzegamy i jak bardzo nasza wiedza na ich temat może pomóc. Zmęczenie jest jednym z najbardziej powszechnie dostrzeganych stanów innych ludzi. Zmęczeni są studenci, bo mają za dużo nauki, pracownicy – bo mają za dużo pracy. Dzieci zmęczone są obowiązkami i zabawą, a rodzice opieką nad dziećmi. Dotyczy to zatem każdego. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że zmęczenie może być jednym z objawów poważnych zaburzeń psychicznych.
CZYM SĄ TE ZABURZENIA?

To stany psychiczne, które wiążą się z bardzo silnymi odczuciami cierpienia i nieprzystosowania. Odznaczają się takimi cechami jak irracjonalność, nieprzewidywalność, czy brak kontroli. Osoba cierpiąca na któreś z zaburzeń może dopuszczać się naruszania norm i zasad właśnie z powodu braku kontroli. Nauka wyróżnia wiele zaburzeń, zajmiemy się jednak tymi, którym towarzyszy zmęczenie.

Depresja

Dotyczy przede wszystkim obniżenia nastroju, energii psychoruchowej. Poza uczuciem zmęczenia i zmniejszoną odpornością na nie, jej objawami są m.in. lęk, spadek zainteresowania sprawami codziennymi i utrata hobby, bezsenność lub nadmierna senność i ogólne spowolnienie. Osoba cierpiąca na depresję odczuwa poczucie winy, obniżenie własnej wartości, niechęć do siebie i świata. Zaburzeniu ulega koncentracja, uwaga i podejmowanie decyzji. Dochodzą do tego myśli o śmierci, a czasem podejmowane są próby samobójcze.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Polega na przemiennym pojawianiu się epizodów manii i epizodów depresyjnych. Epizody manii charakteryzują się nadmiernym pobudzeniem, gonitwą myśli, halucynacjami. Wyłączone zostają wszelkie hamulce (seksualne, społeczne, dotyczące norm prawnych). Utrudniona jest koncentracja z jednoczesnym przymusem mówienia. Zmniejszone zapotrzebowanie na sen i zmniejszona odporność na frustrację. Po ustąpieniu epizodu manii może pojawić się zmęczenie. Epizody depresyjne wyglądają tak, jak opisano powyżej i tu również pojawia się zmęczenie.Zaburzenia osobowości typu borderline

Do ich głównych objawów należą wahania nastroju i niestabilność w postrzeganiu siebie i innych. Odznaczają się wysoce emocjonalnymi związkami interpersonalnymi, którym towarzyszy lęk przed odrzuceniem i wysiłki by temu zapobiec. Poczucie braku sensu życia, działania autoagresywne. Czasem mogą pojawiać się myśli paranoiczne. Często objawia się wraz z innym zaburzeniem – depresją. Silne przeżycia emocjonalne, charakterystyczne dla tego zaburzenia mogą powodować zmęczenie, a do tego dochodzą epizody depresyjne (ze zmęczeniem, jako objawem).

Jak widać, zmęczenie może być symptomem bardzo poważnych problemów zdrowotnych, nie tylko słabości czy nadmiaru obowiązków. W związku z tym obserwując u kogoś częste uczucie zmęczenia, czy towarzyszące temu inne objawy należałoby spróbować pomóc tej osobie, zanim stanie się coś złego.

Autor: Dorota Bajczyk

Powiązane artykuły