Coaching – forma psychoterapii?

Coaching – forma psychoterapii?

Wielu z nas stykając się z terminem coachingu być może zastanawia się, jak wiele ma on wspólnego z tradycyjną, “ortodoksyjną” psychoterapią. Przedstawiamy kilka różnic, które dowodzą, że to dwie zupełnie odmienne dyscypliny.

Pojęcie coachingu nie jest terminem nieznanym – myślę, że niejedna i niejeden z nas spotkał się z nim w ciągu swojego życia. Co konkretnie kryje się pod tym pojęciem?
Coaching to dobrowolny proces, w którym dwóch równorzędnych partnerów, jakim jest coach i klient, dokonują oceny potrzebnych działań w kierunku ulepszenia tempa rozwoju osobistego, posiadanych predyspozycji oraz pełniejszego wykorzystania nabytych umiejętności. Charakterystyczne dla procesu coachingu jest sprecyzowanie na samym początku planu działań, wspólnie ustalając, które obszary są najważniejsze oraz w jakiej kolejności zająć się problemem.

Forma takiego doskonalenia jest elastyczna – mogą to być osobiste spotkania, ale także rozmowy przy użyciu komunikatorów czy telefonicznie.

Pytaniem zasadniczym, jakie stawiamy, to czy przy tych podstawowych cechach i celach coachingu jest on formą psychoterapii. Wydawałoby się może, że są to pojęcia tożsame. Należy jednak jasno zaznaczyć, że są to dwie różne dyscypliny.

O ile psychoterapia w swojej ogólnej formie ma za zadanie pomóc rozwikłać problemy natury medycznej – emocjonalne, osobiste, psychologiczne – to coaching służy rozwojowi i pogłębianiu, odkrywaniu własnych predyspozycji.

Kwestią być może sporną, jednak w istotny sposób wpływającą na rozróżnienie tych dziedzin jest fakt, że coaching jest zawsze procesem dobrowolnym. Psychoterapia w zasadniczym stopniu nie jest oczywiście przymusowa, jednak w skrajnych lub niebezpiecznych przypadkach przymus taki lub bardzo silne zalecenie sprawia, że nie jest to cecha wspólna z coachingiem.Co więcej, zasadniczo terapia uwzględnia wydarzenia z przeszłości, mniej lub bardziej dogłębnie je analizując, coaching natomiast skupia się tylko i wyłącznie na teraźniejszości oraz przyszłych celach. Coach nie jest i nie może być substytutem psychoterapeuty.

Coaching Poznań Innersource skupia się na rozwijaniu naszych możliwości, doskonaleniu i wydobywaniu potencjału oraz dostosowaniu tych elementów do naszego życia codziennego – zarówno w sferze prywatnej, osobistej, ale także w środowisku zawodowym, niejednokrotnie uwydatniając niezauważane przez nas umiejętności.

Jedną niewielu z cech wspólnych coachingu oraz psychoterapii jest natomiast metodologia działań – wielu coachów czerpie z bogatego dorobku na tym polu nauki. Przykładem niech będą jedne z podstawowych i rozpowszechnionych metod działań m.in. psychologiczna analiza transakcyjna czy Gestalt. Różnica wynika jednak ze sposobów i celów ich użycia.

Mimo iż coaching i psychoterapia mogą wydawać się tożsamymi pojęciami, różnią się co do istoty swojego działania oraz celów, jakie chcą osiągnąć – warto o tym pamiętać przy decyzji skorzystania z usług profesjonalnego coacha!

Powiązane artykułyWarto przeczytać:


Ostatnio dodane