Skala depresji Hamiltona jest głównie stosowana do diagnozy objawów depresyjnych przez lekarzy pierwszego kontaktu. Jest to test obserwacyjny co oznacza, że jest wykonany przez lekarza, a nie przez pacjenta. Błędem jest wykonywanie tego testu samodzielnie ze względu na subiektywną opinię co może doprowadzić do błędnych wniosków. Niektóre z punktów skali mogą powodować fałszywie dodatnie wyniki (overdiagnose) u pacjentów w wieku podeszłym (np. dotyczące problemów somatycznych), dlatego uważa się, że jest to skala mało specyficzna dla depresji wieku podeszłego.


Imię Email
1. Nastrój depresyjny
2. Poczucie winy
3. Zniechęcenie do życia, myśli, tendencje samobójcze
4. Zaburzenia zasypiania
5. Bezsenność w środku nocy
6. Wczesne budzenie się
7. Praca i aktywność
8. Spowolnienie (spowolnienie myślenia i mowy; osłabiona zdolność koncentracji; obniżona aktywność motoryczna):
9. Pobudzenie
10. Lęk - objawy psychiczne
11. Lęk - objawy somatyczne
(oceniać: suchość w jamie ustnej, biegunki, wzdęcia, palpitacje, objawy hiperwentylacji, pocenie się, częste oddawanie moczu, zawroty głowy, nieostre widzenie)
12. Żołądkowo-jelitowe objawy somatyczne:
13. Ogólne objawy somatyczne
14. Zaburzenia funkcji płciowych (takie jak spadek libido, zaburzenia miesiączkowania):
15. Hipochondria
16. Ubytek masy ciała:
A = Ocena danych z wywiadu (przeszłość)
16. Ubytek masy ciała:
B = Ocena stanu aktualnego (oceniać okres 1 tygodnia)
17. Świadomość choroby: