WYKAZ OBJAWÓW DEPRESJI – BADANIE KLINICZNE (IDS-C) przeznaczone jest dla lekarzy. Skala służy do pomiaru nasilenia objawów depresyjnych. Ocenia wszystkie kryteria depresji zgodnie z DSM IV. Jest zatwierdzonym badaniem przez American Psychiatry Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Osoby podejrzewające u siebie depresję nie powinny wypełniać tego testu! Jest to niewskazane ze względu na brak obiektywności co może doprowadzić do błędnych wniosków.

Imię Email
1. Zasypianie i niemożność zaśnięcia:
2. Bezsenność w środku nocy:
3. Bezsenność wczesnym ranem:
4. Nadmierna senność:
5. Nastrój (smutek):
6. Nastrój (irytacja):
7. Nastrój (niepokój):
8. Poprawa nastroju:
9. Wahania nastroju:
10. Jakość nastroju:
11. Apetyt (zmniejszenie):
12. Apetyt (zwiększenie):
13. Waga (zmniejszenie) w ciągu ostatnich 14 dni:
14. Waga (zwiększenie) w ciągu ostatnich 14 dni:
15. Koncentracja/podejmowanie decyzji:
16. Poglądy na życie (samoocena):
17. Poglądy na życie (przyszłość):
18. Myśli samobójcze:
19. Zaangażowanie w życie:
20. Energia/łatwe męczenie się:
21. Przyjemność/odczuwanie radości (z wyjątkiem aktywności seksualnej):
22. Zainteresowanie seksem:
23. Powolność psychomotoryczna
Ocena na podstawie obserwacji w trakcie wywiadu i relacji pacjenta
24. Niepokój psychomotoryczny:
Ocena na podstawie obserwacji w trakcie wywiadu i relacji pacjenta
25. Dolegliwości bólowe:
26. Objawy związane z układem sympatycznym:
26. Objawy związane z układem sympatycznym:
27. Objawy paniki/fobii:
28. Dolegliwości żołądkowo-jelitowe:
29. Wyczulenie na stosunki z innymi:
30. Poczucie obciążenia/energia fizyczna:

 • Związki między cechami osobowości a depresją

  Związki między cechami osobowości a depresją

  Klinicyści i naukowcy łączą występowanie zaburzeń osobowości z zaburzeniami depresyjnymi. Od pewnego czasu przedmiotem badań stało się wyróżnienie cech osobowości, które wiążą się z depresją. Pytania badawcze odnoszą się do tego, jakie cechy osobowości występują u osób chorujących na depresję i jaki związek przyczynowy występuje między nimi, a także czy wiedza na temat cech osobowości u osób

  Czytaj...
 • Zmęczenie a zaburzenia psychiczne

  Zmęczenie a zaburzenia psychiczne

  W pracy i na studiach mamy kontakt z wieloma osobami. Obserwujemy ich zachowanie, dostrzegamy reakcje i poznajemy emocje. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak ważne objawy dostrzegamy i jak bardzo nasza wiedza na ich temat może pomóc. Zmęczenie jest jednym z najbardziej powszechnie dostrzeganych stanów innych ludzi. Zmęczeni są studenci, bo mają za dużo nauki,

  Czytaj...
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

  Zespół stresu pourazowego (PTSD)

  Artykuł przedstawia krótką charakterystykę zespołu stresu pourazowego ukazaną z dwóch perspektyw: psychologicznej; pokazane zostały głównie objawy psychopatologiczne, na jakie cierpią pacjenci z tym zespołem. Drugi obszar analizy – na nim głównie skupia się większa część tekstu, przedstawia badania neuropsychologiczne oraz neurobiologiczne, które mogą stać się punktem wyjścia dla zrozumienia objawów i dynamiki samego zespołu. Wyniki

  Czytaj...
 • Zespół serotoninowy

  Zespół serotoninowy

  Zespół serotoninowy może wystąpić jeśli niebezpiecznie zwiększymy dawkę leków przeciwdepresyjnych, połączymy dwa leki działające przeciwdepresyjne lub, z czego często możemy sobie nie zdawać sprawy – połączymy leki z suplementami diety zawierające 5-hydroksytryptofan (5-HTP). Zbyt duży poziom serotoniny może prowadzić do nadmiernej aktywności komórek mózgowych, powodując potencjalnie śmiertelny zespół serotoninowy. Związane jest to z gwałtownym i

  Czytaj...