Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki) (ATC N 06 A) − grupa leków psychotropowych, wywierająca terapeutyczny wpływ na podstawowe i wtórne cechy zespołu depresyjnego, w tym na chorobowe zaburzenia nastroju. Leki te znajdują również zastosowanie w leczeniu innych zaburzeń psychicznych: zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, fobii społecznej, w terapii wspomagającej bólu.

Klasyfikacja leków przeciwdepresyjnych

Leki przeciwdepresyjne o receptorowych mechanizmach działania

Antagoniści receptora alfa2 (mianseryna)
Inhibitory wychwytu serotoniny, blokujące receptor serotoninowy 5HT2 (SARI) (trazodon, nefazodon)
Antagoniści receptorów adrenergicznych alfa2, 5HT2, 5HT3 (mirtazapina)

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

Nieselektywne, nieodwracalne (fenelzyna)
Selektywne odwracalne (moklobemid)

Leki przeciwdepresyjne o innych mechanizmach działania

Zwiększenie wydzielania serotoniny (tianeptyna)
Agonista receptorów melatoninowych (agomelatyna)
Prekursor acetylocholiny (deanol)
Inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i częściowy agonista receptora 5-HT1 (Vilazodon)

Inne leki stosowane w zaburzeniach afektywnych

W przebiegu zaburzeń afektywnych bywają stosowane także inne leki:
leki normotymiczne: walproiniany, węglan litu, karbamazepina, lamotrygina
neuroleptyki: lewomepromazyna, sulpiryd, chlorprotiksen, flupentyksol
związki magnezu [1][2][3][4]

Przypisy

↑ FN. Jacka, S. Overland, R. Stewart, GS. Tell i inni. Association between magnesium intake and depression and anxiety in community-dwelling adults: the Hordaland Health Study.. „Aust N Z J Psychiatry”. 43 (1), s. 45-52, Jan 2009. doi:10.1080/00048670802534408. PMID 19085527.
↑ K. Wilson, V. Brakoulias. Magnesium intake and depression.. „Aust N Z J Psychiatry”. 43 (6), s. 580, Jun 2009. PMID 19452662.
↑ M. Nechifor. Magnesium in major depression.. „Magnes Res”. 22 (3), s. 163S-166S, Sep 2009. PMID 19780403.
↑ GA. Eby, KL. Eby. Rapid recovery from major depression using magnesium treatment.. „Med Hypotheses”. 67 (2), s. 362-70, 2006. doi:10.1016/j.mehy.2006.01.047. PMID 16542786.