• Zespół stresu pourazowego (PTSD)

  Zespół stresu pourazowego (PTSD)0

  Artykuł przedstawia krótką charakterystykę zespołu stresu pourazowego ukazaną z dwóch perspektyw: psychologicznej; pokazane zostały głównie objawy psychopatologiczne, na jakie cierpią pacjenci z tym zespołem. Drugi obszar analizy – na nim głównie skupia się większa część tekstu, przedstawia badania neuropsychologiczne oraz neurobiologiczne, które mogą stać się punktem wyjścia dla zrozumienia objawów i dynamiki samego zespołu. Wyniki

  READ MORE
 • Depresja u dzieci: kiedy podejrzewać i jak postępować?

  Depresja u dzieci: kiedy podejrzewać i jak postępować?0

  O depresji mówi się i pisze relatywnie dużo, jednakże są to zwykle rozważania i porady dotyczące dorosłych. Nie świadczy to wcale, iż problem ten nie dotyczy dzieci – wręcz przeciwnie, depresja jest częstym zaburzeniem, na które zapadają osoby nieletnie. Ze względu na nieco inne przejawy depresji u dzieci, nie jest zazwyczaj tak szybko diagnozowana a u części

  READ MORE
 • Czy depresja i inne zaburzenia mogą być dziedziczone?

  Czy depresja i inne zaburzenia mogą być dziedziczone?0

  Wyniki badań wskazują, że dzieci rodziców chorujących na depresję znajdują się w zasięgu dużego ryzyka zachorowania na depresję. Omawiani poniżej badacze, powołując się na rezultaty innych badań podają ponadto, że depresja rodziców jest powiązana z wczesnym wystąpieniem i bardziej złośliwym przebiegiem depresji u ich dzieci. Istnieją dowody na to, że wystąpienie agorafobii u dzieci było

  READ MORE
 • Zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne

  Zaburzenia lękowe i zaburzenia depresyjne0

  U niektórych pacjentów zgłaszających się do lekarzy pierwszego kontaktu, obserwuje się jednocześnie występujące objawy lękowe i depresyjne o rozmaitym nasileniu. Najczęściej w takich przypadkach rozpoznawano nerwicę, na podstawie poprzednio obowiązującej klasyfikacji ICD-9 [14]. W 10 wersji klasyfikacji (ICD-10) ograniczono stosowanie określenia „nerwica” do zaburzeń lękowych, pod postacią somatyczną, dysocjacyjnych oraz związanych ze stresem [12]. W

  READ MORE
 • Zespół serotoninowy

  Zespół serotoninowy0

  Zespół serotoninowy może wystąpić jeśli niebezpiecznie zwiększymy dawkę leków przeciwdepresyjnych, połączymy dwa leki działające przeciwdepresyjne lub, z czego często możemy sobie nie zdawać sprawy – połączymy leki z suplementami diety zawierające 5-hydroksytryptofan (5-HTP). Zbyt duży poziom serotoniny może prowadzić do nadmiernej aktywności komórek mózgowych, powodując potencjalnie śmiertelny zespół serotoninowy. Związane jest to z gwałtownym i

  READ MORE
 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce

  Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce0

  Swoisty paradoks stanowi fakt, że na początku XXI wieku wskaźniki zdrowia fizycznego dzieci prawie w całym świecie uległy poprawie, podczas gdy wskaźniki zdrowia psychicznego pogorszyły się. Ten paradoks dotyka także polskiej populacji rozwojowej. W naszym kraju żyje około 7,5 miliona dzieci i młodzieży. Statystyki światowe wskazują na to, że od 10 do 20% tej grupy wiekowej

  READ MORE