Test geriatrycznej skali oceny depresji jest najczęstszą stosowaną skalą w ocenie depresji wieku podeszłego. Skalę cechuje wysoka spójność i rzetelność jednakże u chorych z depresją w przebiegu choroby Alzheimera , skala często nie wykazuje korelacji ze stanem klinicznym (Burke, 1989). Trzeba pamiętać, że test ten jest tylko i wyłącznie pomocniczym narzędziem i nie zastąpi wizyty u lekarza!


Aby test miał wartość diagnostyczną należy ocenić swoje samopoczucie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Imię Email
1. Myśląc o całym życiu, czy jest Pan(i) zadowolony(a)?
2. Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i zainteresowań?
3. Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?
4. Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?
5. Czy myśli Pan(i) z nadzieją o przyszłości?
6. Czy miewa Pan(i) natrętne myśli, których nie może się Pan(i) pozbyć?
7. Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?
8. Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?
9. Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?
10. Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?
11. Czy często jest Pan(i) niespokojny(a)?
12. Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim pozostać?
13. Czy często martwi się Pan(i) o przyszłość?
14. Czy czuje Pan(i), że ma Pan(i) więcej kłopotów z pamięcią niż inni ludzie?
15. Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?
16. Czy często czuje się Pan(i) przygnębiony(a) i smutny(a)?
17. Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?
18. Czy martwi się Pan(i) tym, co zdarzyło się w przeszłości?
19. Czy uważa Pan(i), że życie jest ciekawe?
20. Czy trudno jest Panu(i) realizować nowe pomysły?
21. Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?
22. Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?
23. Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?
24. Czy drobne rzeczy często wyprowadzają Pana(ią) z równowagi?
25. Czy często chce się Panu(i) płakać?
26. Czy ma Pan(i) kłopoty z koncentracją uwagi?
27. Czy rano budzi się Pan(i) w dobrym nastroju?
28. Czy ostatnio unika Pan(i) spotkań towarzyskich?
29. Czy łatwo podejmuje Pan(i) decyzje?
30. Czy zdolność Pana(i) myślenia jest taka sama jak dawniej?